Skip to content Skip to navigation

我院陆玲教授在国际著名刊物《美国科官网院刊》(PANS)上发表

????? 我校生命科学官网陆玲教授以共同通讯和第一作者身份与美国加州大学合作,采用激光共焦显微镜、FREP等新技术研究蛋白-蛋白相互作用,发现了一个全新的蛋白质运输途径。并且发现该途径的缺失与人类的一些重要疾病密切相关。该成果发表在最近一期美国科官网院报(PNAS)受到评审专家和主编的一致好评,该杂志为仅次于Nature,Science的国际著名期刊。??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?科技处、生命科学官网
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 2009年10月29日


?


????? 学术论文.rar

末篇 ?
XML 地图 | Sitemap 地图